Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav materiálového výskumu SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Beáta
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Cyril
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Helena
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Radovan
Samostatný vedecký pracovník
Ing. Mgr., DrSc.
Ladislav
Vedúci vedecký pracovník
MSc., PhD.
Tamás
Vedecký pracovník
Ing.
Dávid
Interný doktorand
Ing., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Františka
Vedecký pracovník
Ing.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
prof. RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Róbert
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Miroslav
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Mária
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Miloš
Interný doktorand
Mgr.
Jana
Interný doktorand
MVDr., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Vladimír
Vedecký pracovník
Mgr.
Mária
Doktorand
RNDr., PhD.
Viera
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Petra
Vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Pavol
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Michal
Interný doktorand
Ing., CSc.
Dagmar
Samostatný vedecký pracovník
prof. Ing., DrSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Margita
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Vladimír
Odborný pracovník VŠ
MSc.
Ivana
Interný doktorand
Ing.
Marek
Odborný pracovník VŠ
MSc.
Ihor
Interný doktorand
RNDr., CSc.
František
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Karol
Odborný pracovník VŠ
 Externý doktorand
RNDr., PhD.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alexandra
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
František
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Miriam
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lenka
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Maksym
Vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
František
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dávid
Vedecký pracovník
RNDr.
Ján
Odborný pracovník VŠ
doc. Ing., PhD.
Ondrej
Vedecký pracovník
Dr.
Vasily
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Erika
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ondrej
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Viktor
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Karel
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Richard
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivan
Vedecký pracovník
Ing.
Iveta
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Tibor
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Magdaléna
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Katarina
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Juraj
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Radoslava
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Ing.
Dagmara
Interný doktorand
Ing., PhD.
Marek
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 67