Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav hydrológie SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing., PhD.
Veronika
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
Prof., PhD.
Mohammadebrahim
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lenka
Vedecký pracovník
Ing.
Anežka
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Ing.
Renáta
Odborný pracovník VŠ
Ing., CSc.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Slavomír
Interný doktorand
Ing., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Márta
Vedecký pracovník
Ing.
Viera
Odborný pracovník VŠ
Ing., DrSc.
Ľubomír
Vedúci vedecký pracovník
RNDr.
Jakub
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Viliam
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dana
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Pavla
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Radoslav
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Cyril
Vedecký pracovník
Ing. et Ing., PhD.
Patrik
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Valentín
Vedecký pracovník
Doc. Ing., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Adrián
Interný doktorand
Ing., PhD.
Yvetta
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Justína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Anton
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 33