Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Výberové konania SAV

Dokumenty

Dátum Dokument
21.05.19 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIEST RIADITEĽOV VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÍ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
11.10.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií
úplné znenie v zmysle novelizácie - PSAV dňa 7.11.2013 a novelizácie - Snem SAV dňa 26.9.2018
11.10.18 Novelizácia pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV
20.04.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov špecializovaných a servisných organizácií SAV
úplné znenie v zmysle novelizácií, ktoré schválilo Predsedníctvo SAV dňa 9.1.2014 a 12.4.2017

Pravidlá platné pre verejnú výskumnú inštitúciu - rok 2018

Dátum Dokument
11.10.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie
11.10.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie
11.10.18 Dodatok č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.18 Dodatok č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.18 Dodatok č. 2 k pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnéj inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
23.07.18 Z Á K O N o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zo 7. septembra 2017)
23.07.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
23.07.18 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied