Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Dúbravská cesta 9
845 03 Bratislava 45
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.ustarch.sav.sk
 
Riaditeľ ústavu: Ing. Peter Matiašovský, CSc.
E-mail:
Tel: 02/ 5930 9244
Fax: 02/ 5477 3548
Sekretariát: Dagmar Slámová
E-mail:
Tel: 02/ 5477 3548
Fax: 02/ 5477 3548
 
Ústav vznikol v roku 1953. Vykonáva základný výskum v oblastiach stavebná mechanika a dynamika, stavebné konštrukcie, nové stavebné materiály, stavebná fyzika, teória a dejiny architektúry. Aplikovaný výskum je zameraný na vystužené a predpäté betónové a oceľové konštrukcie, ich odolnosť proti seizmickým účinkom, účinkom vetra a účinkom pohyblivého a opakovaného zaťaženia, využívanie priemyselných odpadov na výrobu stavebných materiálov a skúmanie vplyvu prostredia na ľudský organizmus.