Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Dúbravská cesta 9/6319
845 13 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.umms.sav.sk
E-mail organizácie: 
 
Riaditeľ: Ing. Martin Nosko, PhD.
E-mail:
Tel: 02/ 3240 1003
Fax:
Sekretariát: Ing. Bc. Mária Lindorová
E-mail:
Tel: 02/ 3240 1003
Fax:

Detašované pracoviská:

INOVAL - Inovačné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z neho, Priemyselná 525, Ladomerská Vieska, 965 01 Žiar nad Hronom
Výskumné centrum ALLEGRO, Zavarská 11, 917 01 Trnava
 
Vedecká činnosť ústavu sa v súčasnosti prednostne orientuje na vývoj a hodnotenie vlastností progresívnych materiálov ako sú kompozity, kovové peny, superzliatiny, intermetalické materiály a keramické povlaky. Využívajú sa pritom unikátne technologické postupy a zariadenia najmä: tlaková infiltrácia taveniny, usmernená kryštalizácia, prášková metalurgia, difúzne zváranie vo vákuu, izostatické lisovanie, plazmové nástreky a iné metódy depozície povlakov.

Charakteristika štruktúry a testovanie vlastností nových materiálov sa vykonáva na moderných prístrojoch, medzi ktoré možno zahrnúť elektrónové mikroskopy s analyzátormi zloženia a obrazu, počítačom riadené skúšobné stroje na zisťovanie únavy, mechanických vlastností za tepla, na meranie hluku a vibrácií a pod.

Významnou časťou vedeckého výskumu je simulácia a modelovanie napätí a deformácií v zložitých štruktúrach, hodnotenie a odhad prevádzkovej únavovej životnosti konštrukcií, dynamická analýza strojných agregátov a teória hluko- a vibroizolácie.

Okrem riešenia vedeckých projektov sa ústav zaoberá aj skúšobníctvom a rôznymi expertízami na základe objednávok hospodárskej a spoločenskej sféry.