Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav vied o Zemi SAV

Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.geo.sav.sk
 
Riaditeľ: RNDr. Ján Madarás, PhD.
E-mail:
Tel: 02/ 3229 3202
Fax:
Sekretariát: Mgr. Mária Šipková
E-mail:
Tel: 02/ 3229 3201
Fax:

Organizačné zložky:

Geofyzikálny odbor, Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106, 840 05 Bratislava 45
Vedúci organizačnej zložky: RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.

Geologický odbor, Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106, 840 05 Bratislava 45
Vedúci organizačnej zložky: Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.

Detašované pracoviská:

Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Hurbanovo, Komárňanská 108, 947 01 Hurbanovo
Ústav vied o Zemi, pracovisko Banská Bystrica, Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica