Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Zrušiť filter ✗
Zadajte minimálne 3 znaky.
EU co-funded ERA-MIN Joint Call 2021 - Third pre-announcement
[29.12.2020] videné 8-krát
NEURON Cofund2: Preliminary Announcement MULTINATIONAL AND TRANSLATIONAL RESEARCH PROJECTS ON NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS
[17.12.2020] videné 29-krát
INFO webinár 19. 1. 2021 k otvorenej výzve FLAG-ERA JTC 2021
[17.12.2020] videné 31-krát
CALL OPEN - Social Sciences and Humanities Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease (EJP RD JTC 2021)
[17.12.2020] videné 36-krát
CHIST-ERA Call 2020 Info webináre 11. 1. 2021 a 22. 2. 2021
[15.12.2020] videné 32-krát
Informácie k pripravovanej výzve ‘Transformations: social and cultural dynamics in the digital age’ v rámci spoločného programu humanitných a spoločenských vied s názvom CHANSE
[14.12.2020] videné 35-krát
Ponuka letných stáží na Taiwane
[14.12.2020] videné 41-krát
CHIST-ERA Call 2020 PRE-ANNOUNCEMENT! "Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions" a "Towards Sustainable ICT"
[10.12.2020] videné 49-krát
CALL OPEN ! FLAG ERA JTC 2021 Graphene / Human Brain Project
[1.12.2020] videné 60-krát
Panelová diskusia: Úprava genómu na zlepšenie úrody
[27.11.2020] videné 50-krát
PROJEKTY NAVRHNUTÉ NA FINANCOVANIE VÝZVA SAV – AV ČR PROGRAMU „MOBILITY“
[27.11.2020] videné 71-krát
Výsledky 12. výzvy programu SAS-MOST Joint Research Projects (Taiwan)
[25.11.2020] videné 65-krát
CALL OPEN - EuroNanoMed3 JTC 2021 “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
[19.11.2020] videné 49-krát
PRE-ANNOUNCEMENT - EJP RD Joint Transnational Call 2021 (incl. Social sciences and humanities)
[11.11.2020] videné 61-krát
Japan Society for the Promotion of Science ponúka 1 voľné miesto
[5.11.2020] videné 269-krát
Info webinár dňa 16. 11. 2020 k otvorenej výzve BiodivERsA/WATER JPI (aktualizované 30. 11. 2020 - doplnená nahrávka webinára a prezentácia)
[4.11.2020] videné 80-krát
CALL OPEN - VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV SAV – SAVU v rámci programu Mobility na obdobie 2021-2022
[14.10.2020] videné 149-krát
CALL OPEN - EJP RD – Networking Support Scheme (NSS)
[13.10.2020] videné 94-krát
1st IS-ENES3 virtual Autumn School on Climate data use for impact assessments
[12.10.2020] videné 76-krát
PRE-ANNOUNCEMENT - JTC 2021 / Graphene / Human Brain Project
[8.10.2020] videné 87-krát
1/79