Vedecké spoločnosti pri SAV

Pri SAV je v súčasnosti zriadených 52 vedeckých spoločností v rôznych odboroch. Ich cieľom je prispieť k napĺňaniu vedecko-výskumných cieľov SAV.

Po kliknutí na linku prejdete priamo na stránku spoločnosti, alebo na informačnú stránku vedeckej spoločnosti.

Vedy o Zemi a vesmíre

Matematicko-fyzikálne vedy

Technické vedy

Lekárske vedy

Biologické a chemické vedy

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Vedy o dejinách

Vedy o človeku a spoločnosti

Pri niektorých vedeckých spoločnostiach zatiaľ nie sú uvedené informácie. V prípade, že poznáte www adresu spoločnosti, alebo viete, ktorý ústav SAV je jej domovskou pôdou, budeme vďační, ak nám pošlete tieto informácie na adresu