Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Centrum spoločných činností SAV

Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  https://csc.sav.sk
E-mail organizácie: 
 
Riaditeľ: Mgr. Lukáš Demovič, PhD.
E-mail:
Tel: 02/ 3229 3112
Fax:
Sekretariát: Mgr. Štefánia Mučičková
E-mail:
Tel: 02/ 3229 3111
Fax: 02/ 3229 3103

Organizačné zložky:

Archív SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedúca organizačnej zložky: Mgr. Jana Gubášová Baherníková, PhD.

Encyklopedický ústav, Bradáčova 7, 851 02 Bratislava
Vedúca organizačnej zložky: PaedDr. Zuzana Vargová

Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, Stará Lesná, 05960 Tatranská Lomnica
Vedúca organizačnej zložky: Božena Dovjaková

Kongresové centrum Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Karol Volner

Správa účelových zariadení SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Igor Trajčík

Vedúca organizačnej zložky: Ing. Gabriela Veselková

VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: JUDr. Milan Brňák

Výpočtové stredisko, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Vedúci organizačnej zložky: Ing. Michal Kadúc

Detašované pracoviská:

Výpočtové stredisko, Žilina, Univerzitná 8215/1, 010 08 Žilina