Témy doktorandského štúdia

1. Oddelenie vied o neživej prírode

Vedy o Zemi a vesmíre

Astronomický ústav SAV
Geografický ústav SAV
Ústav hydrológie SAV
Ústav vied o Zemi SAV

Matematicko-fyzikálne vedy

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
Fyzikálny ústav SAV
Matematický ústav SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Technické vedy

Elektrotechnický ústav SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav merania SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV

2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

Lekárske vedy

Biomedicínske centrum SAV
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Neuroimunologický ústav SAV

Biologické a chemické vedy

Centrum biovied SAV
Chemický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav zoológie SAV

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Parazitologický ústav SAV
Ústav ekológie lesa SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV

3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

Vedy o dejinách

Archeologický ústav SAV
Historický ústav SAV
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Vedy o človeku a spoločnosti

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Ekonomický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Sociologický ústav SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav štátu a práva SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Vedy o kultúre a umení

Centrum vied o umení SAV
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Ústav hudobnej vedy SAV
Ústav orientalistiky SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV
Ústav svetovej literatúry SAV